Bewegen voor ouderen

Bewegen voor ouderen

Bewegen is voor iedereen goed maar vooral voor ouderen is het noodzaak om te blijven bewegen. Het lijkt tegenstrijdig maar bewegen verkleint het risico op valpartijen. Vooral ouderen zijn kwetsbaar bij een eventueel valincident. Het kan voor hen leiden tot grote fysieke en emotionele schade, zoals een sociaal isolement. Na een valincident belanden er jaarlijks circa 110.00 ouderen op de spoedeisende eerste hulp van het ziekenhuis. Onderzoek naar valpartijen laat zien dat beweging het beste helpt om valpartijen te voorkomen. Ook wordt de kans dat je gewond raakt wanneer je toch een keer onderuit gaat met de helft kleiner.

Ouderen vinden zelfredzaamheid bepalend voor de kwaliteit van leven. Praktische tips en adviezen om alledaagse handelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, helpen deze zelfredzaamheid en de veiligheid te vergroten. Door maatregelen te nemen wordt het risico op vallen en verwondingen nog kleiner. Denk aan het dragen van een goede bril, geregeld een oogmeting laten doen, de omgeving vrijmaken van objecten waarover je kunt struikelen en botversterkende voedingssupplementen slikken met calcium en vitamine D.

Behalve deze maatregelen is het belangrijk om te blijven bewegen, hierdoor wordt de spierafbraak geremd. Spiertraining en balansoefeningen kunnen bijdragen aan een goede stabiliteit en werken positief op het welzijn en de gezondheid. Door te bewegen blijf je langer fit en mobiel en wordt de angst om te vallen verminderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *