Valpreventie

Bewegen is voor iedereen goed maar vooral voor ouderen is het noodzaak om te blijven bewegen. Het lijkt tegenstrijdig maar bewegen verkleint het risico op valpartijen. Vooral ouderen zijn kwetsbaar bij een eventueel valincident. Het kan voor hen leiden tot grote fysieke en emotionele schade, zoals een sociaal isolement. In 2016 kwamen 118.000 65-plussers op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht na een valincident. Onderzoek naar valpartijen laat zien dat beweging het beste helpt om valpartijen te voorkomen. Ook wordt de kans dat je gewond raakt wanneer je toch een keer onderuit gaat met de helft kleiner.

Ouderen vinden zelfredzaamheid bepalend voor de kwaliteit van leven. Praktische tips en adviezen om alledaagse handelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, helpen deze zelfredzaamheid en de veiligheid te vergroten. Door maatregelen te nemen wordt het risico op vallen en verwondingen nog kleiner. Denk aan het dragen van een goede bril, geregeld een oogmeting laten doen, de omgeving vrijmaken van objecten waarover je kunt struikelen en botversterkende voedingssupplementen slikken met calcium en vitamine D.

Behalve deze maatregelen is het belangrijk om te blijven bewegen, hierdoor wordt de spierafbraak geremd. Spiertraining en balansoefeningen kunnen bijdragen aan een goede stabiliteit en werken positief op het welzijn en de gezondheid. Door te bewegen blijf je langer fit en mobiel en wordt de angst om te vallen verminderd.

Bij deStock kunt u oefeningen doen om problemen met uw evenwicht te verminderen en uw balans te vergroten.  Dit is mogelijk in een 1 op 1 training of in een small group training waarbij u ook de gezelligheid van samen bewegen blijft ervaren. U krijgt adviezen om goed te blijven lopen, over veiligheid in huis en ook andere onderwerpen komen aan bod zoals eenvoudiger opstaan uit de stoel, veilig uit bed komen, traplopen, in- en uit de auto stappen en eventueel valtraining*.

Bij deStock kun je oefeningen en vaardigheden aanleren die de stabiliteit en de balans vergroten. Zo zijn er oefeningen om de beenspieren te versterken en ook diverse balansoefeningen om zekerder te blijven bewegen. Door de aangeleerde oefeningen te blijven herhalen, zeker ook thuis, kan de kans op valpartijen worden verminderd.